top of page
לוגו-ריבוע-.png

הבטיחו לנו שמדינת ישראל תהיה מושתת על יסודות הצדק השלום והחירות ותקיים שוויון זכויות מלא לאזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין. חוזה חדש תדאג שהעקרונות האלו, שעכשיו הממשלה מנסה למחוק, ישארו איתנו ויעברו ממגילת העצמאות אל תוך העירייה והמועצות המקומיות.

מתחילת המאבק הציבורי כנגד ההפיכה המשטרית התברר הצורך הקריטי בקביעת חוזה חברתי-חוקתי חדש בישראל ברוח מגילת העצמאות. חוזה אשר יקבע את היחס בין האזרח לחברה ולממשל. חוזה שיבטיח את זכויות הפרט ויגן עליהן מפני גחמות הממשלה. חוזה שיבטיח את היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית לדורות קדימה.
 

תנועת "חוזה חדש" קמה על מנת לקדם חוזה שכזה מתוך הבנה שעליו ליהנות מתמיכה ציבורית רחבה. מטרתנו היא לתרגם את מחאת הרחוב, על עוצמותיה וערכיה, לתוך המוסדות הפוליטיים שכן זו הזירה שבה המאבק יוכרע.

המטרה הראשונה שהצבנו לעצמנו היא הסתערות על הבחירות המוניציפליות. לשם כך, העמדנו רשימות בכ-25 מועצות מקומיות שיכניסו את אנשי המחאה שהוכיחו את עצמם ברחובות בחודשים האחרונים לעמדות עם כוח והשפעה על החיים בעירך.

  • חתירה לקידום חוזה חדש, דמוקרטי וליברלי, בין המדינה לאזרחיה

  • חיזוק כוחן ועצמאותן של הרשויות המקומיות

  • הגנה על שומרי הסף ומוסדות דמוקרטיים ברשות

  • חינוך להנחלת ערכי הדמוקרטיה הליברלית ברוח מגילת העצמאות

  • הגנה על זכויות האזרח והפרט

  • שוויון מגדרי מלא והתנגדות להדרת נשים

  • שימוש בכלים המוניציפליים לתמיכה במחאה וסיכול ההפיכה המשטרית

רשימות המזוהות עם חוזה חדש מאמצות מספר עקרונות ברמה הארצית כולל:

זה הזמן לתרגם חזון למציאות ולהתחיל ביישומו של חוזה חדש במספר גדול של רשויות מקומיות כדי שנוכל לכונן חוזה חדש בכל ישראל. אנחנו יצאנו לדרך ואנחנו צריכים אתכם איתנו!

bottom of page