top of page
לוגו-ריבוע-.png

הבטיחו לנו שמדינת ישראל תהיה מושתת על יסודות הצדק השלום והחירות ותקיים שוויון זכויות מלא לאזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין. מתחילת המאבק הציבורי כנגד ההפיכה המשטרית התברר הצורך הקריטי בקביעת חוזה חברתי-חוקתי חדש בישראל ברוח מגילת העצמאות. חוזה אשר יקבע את היחס בין האזרח לחברה ולממשל. חוזה שיבטיח את זכויות הפרט ויגן עליהן מפני גחמות הממשלה. חוזה שיבטיח את היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית לדורות קדימה. צורך שרק התעצם עם פרוץ המלחמה והמחדלים הבלתי פוסקים שהתגלו בניהולה.

כבר שנים ארוכות מדי הציבור הליברלי מזניח את המאבק בזירה הפוליטית. זה ידוע כבר כי הזנחה זו אפשרה למיעוט משיחי להשתלט על מוקדי הכוח והרחיקה אנשים טובים רבים מדי מהתעסקות פוליטית. תנועת "חוזה חדש" מציעה דרך לרענן את המערכת. אנו מציעים להתנער מהפוליטיקה הישנה ולצאת לדרך ברוח חדשה: רוח המחאה.


המחאה כנגד ההפיכה המשטרית הראתה שהציבור הליברלי בישראל רעב לשינוי. יש לו ערכים וחזון ברור לגבי איך מדינת ישראל צריכה להיראות ומה זה אומר להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. הציבור הליברלי מייחל לחוזה חברתי חדש ומתוקן למדינה. הציבור גם מוכן להילחם עבור זה, כפי שהוא עושה שבוע אחר שבוע ברחובות. לציבור כזה אמיץ מגיעה נציגות פוליטית שתילחם עבורו במסדרונות השלטון באותה נחישות שהוא מפגין ברחובות ולא נציגות רופסת ומנוונת. אנו שואפים לייצר את הנציגות הזאת.

הצלחנו להכניס רשימות מורכבות מנשים ואנשים המביאים איתם ניסיון מקצועי ורצון לבנות כאן ישראל טובה יותר, ולבסס כאן ערכי שוויון, חופש, ערכים ליברליים וביטחון בכל אחת מ-26 הרשויות בהן התמודדנו! בחמש השנים הבאות יהיו 80 נציגים ליברליים שהוכיחו את נכונותם לעבוד למען הערכים האלו במועצות מקומיות ברחבי הארץ.

מטרתנו היא לתרגם את מחאת הרחוב, על עוצמותיה וערכיה, לתוך המוסדות הפוליטיים שכן זו הזירה שבה המאבק יוכרע. המטרה הראשונה שהצבנו לעצמנו היא הסתערות על הבחירות המוניציפליות. לשם כך, העמדנו רשימות ב-26 מועצות מקומיות שיכניסו את אנשי המחאה שהוכיחו את עצמם ברחובות בחודשים האחרונים לעמדות עם כוח והשפעה על החיים בעירך. שאיפתנו הייתה להציב בעמדות מפתח בפוליטיקה הישראלית אזרחים ואזרחיות, קשובים לרחש הציבור. שאיפה שהצלחנו לממש. 

עכשיו שהבחירות מאחורינו אנחנו לא נחים על זרי הדפנה. לא בזירה הארצית ולא במקומית. 
תנועת חוזה חדש תמשיך לפעול כתנועה רחבה ומאוחדת על מנת למנף את הכוח המוניציפלי בכל רשות להשפעה רחבה ככל הניתן. ראשית, נציגי חוזה חדש ברשויות השונות חברים בפורום משותף בו הם יכולים לחלוק ידע מקצועי וניסיון ולהיוועץ אחד בשנייה בנושאים מורכבים. שנית, אנו שואפים להגדיל את התנועה ולשתף פעולה עם רשימות ליברליות נוספות בעיקר ברשויות בהן לא התמודדנו הפעם.
אנו לא מסתפקים בלהיבחר כאילו שזו מטרה בפני עצמה. המטרה שלנו היא השפעה על קבלת ההחלטות שממשטרות את חיינו בישראל, והמועצות המקומיות הן האמצעי. 

זה הזמן לתרגם חזון למציאות ולהתחיל ביישומו של חוזה חדש בישראל. אנחנו יצאנו לדרך ואנחנו צריכים אתכם איתנו!

bottom of page