top of page

חוזה חדש היא תנועה ישראלית ליישום חוזה חברתי-חוקתי חדש בין אזרחי ישראל למדינה.

WhatsApp Image 2023-08-13 at 17.28.41.jpeg

מקימים מטה סיוע מקומי.

במטרה להנגיש את סל השירותים האזרחיים לכלל אזרחי ישראל, אנו מסבים את מטות הבחירות של ׳חוזה חדש׳ למטות סיוע מקומיים, אשר יהוו שלוחה קדמית של החמ״ל האזרחי.

אלו השירותים אזרחיים הניתנים על ידי ׳חוזה חדש׳ והחמ״ל האזרחי של אחים אחים לנשק, בונות אלטרנטיבה ושאר ארגוני המחאה, אנו מזמינים את האזרחים להשתמש בשירותי המעטפת שהוקמה:

ביום שבת בשעה 9:00 בבוקר הקמנו את המטה ראשון שלנו, במטרה לחבר בין משפחות מארחות למשפחות שיוצאות באיזורי העימות.

מאז אנחנו ממשיכים ליזום ולהקים גופי סיועי אזרחי:

לא עוד.
אנחנו דורשים ״חוזה חדש״.

המלחמה חשפה לעיני כל את כל מה שאמרנו כל הזמן. אין כאן ממשלה מתפקדת. יש רק חבורת פוליטיקאים שדואגת לעצמה.

אנחנו נמשיך את המסע שהתחלנו בחזרה אל מוקדי הכוח הפוליטי. 
מוקדי ההשפעה בחינוך ובתרבות, עמדות מפתח בקהילה, תאי ואגודות סטונדטים, ועדי עובדים - מכל מקום אנחנו נבנה את תנועת השורשים של המחנה. מחנה שישן, והתעורר. 

לא נאפשר עוד לימין האנטי ציוני להמשיך בשלו, כמו גשר על פני מים סוערים. אנחנו עולים על הגשר. אנחנו ׳השלוחים׳ החדשים.

נחזור אל מוקדי הכוח כדי להילחם על אופיה של ישראל.

נחזור אל מוקדי הכוח כדי להביא לישראל חוזה חדש, חוזה שהוא היחיד שיאפשר לכולנו לחיות כאן בחופש וביחד.

חוזה שמקיים את הכלל הפשוט - חייה ותן לחיות. 

גוש אחד, אנחנו יוצאים היום למסע - הצטרפו אלינו!

we-have-just-started-V4.jpg
bottom of page