top of page

תרמו והצטרפו

הדרישה לקביעתו של חוזה חדש בין אזרחי ישראל למדינה נשמעה לאורך כל השנה האחרונה, והתגברה מאז שנחשפנו למחדל הבטחוני של ה-7 באוקטובר ולמחדלים האזרחיים שהתגלו בעקבותיו.


הבחירות לרשויות המקומיות היוו הזדמנות לתרגם את המחאה שלנו לכוח פוליטי והן היו נצחון מסחרר! נכנסנו לכל 26 המועצות בהן התמודדנו! ויש לנו עכשיו ברחבי הארץ 80 נציגי מועצות שילחמו לבנות ישראל טובה יותר ולבסס ערכים ליברליים. כעת אנו צריכים לחזק אותן ולתמוך בהן ולצד זאת להיערך ליעד הבא בו נוכל לתרגם את רוב המחאה להשפעה פוליטית. 


אנו עדיין זקוקים לעזרה שלכם כדי להמשיך את התיקון של כולנו. הצטרפו אלינו עכשיו כמנויי חוזה חדש, תנו לנו תמיכה חודשית קבועה ותעזרו לנו לייצר תקציב שוטף שאפשר לבנות עליו ולעבוד איתו.

Be Active תרומה באתר

bottom of page