top of page
Logo-Omer.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

אמירה חכמון דגן וקובי ריכטר בהפגנה

חוזה חדש עומר - המצע שלנו

 • חינוך – חיזוק הערכים הדמוקרטיים, הצבת החינוך בראש סדר העדיפויות של המועצה בתשומות ניהוליות ובתקציבים. חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמלי באיכות גבוהה יקדמו משמעות של חיים בחברה דמוקרטית
  לאור ערכי שוויון, חירות, כבוד וזכויות אדם.

   

 • איכות החיים ביישוב - מנהל תקין, נגישות שלטונית, ביטחון, תשתיות ונראות. הקמת תשתיות ומערכות שיאפשרו מתן פתרונות יעילים ומתקדמים תוך מעקב אחר הביצוע ויצירת נגישות שלטונית בין המועצה לתושב. שיפור איכות החיים של התושבים במגוון תחומים תוך ניהול על פי עקרונות דמוקרטיים: שקיפות, שיתוף הציבור ביוזמות והגדלת מעורבות התושבים בקבלת החלטות תכנוניות הנוגעות לאופי היישוב.
   

 • קהילה, תרבות ופנאי - איגום משאבים וכוחות מ"הקהילה אל הקהילה" לשיתופי פעולה פוריים, בדגש על עשייה יצירתית, משמעות החיים תוך קידום עזרה הדדית, יצירת חיבורים של קבוצות שונות ביישוב, כולל בין הדורות והתפתחות מתמדת.

  סיעת "חוזה חדש - עומר" תקדם את הערכים הדמוקרטיים ליברליים ביישוב, לפי ערכי מגילת העצמאות, ותפעל למען:

 • עיגון שומרי הסף ויצירת עצמאות בהתנהלותם - מבקר רשות, יועמ"ש וגזבר.

 • עידוד חופש המידע – שקיפות מלאה בכל מהלכי הרשות, מינוי ממונה על חופש המידע.

 • שיתוף הציבור בנוגע לשאלות מהותיות ושנויות במחלוקת ביישוב. . חיזוק הממשל המקומי מול המישור הלאומי על ידי קידום מהלך מול השלטון המרכזי ויצירת שיתוף פעולה עם יוזמות ארציות לטובת היישוב.

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page