top of page
Logo_TLV.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

strip-TLV.jpg

חוזה חדש תל אביב

קואליציה ליברלית חדשה יוצאת לדרך בתל אביב-יפו: חוזה חדש, מרצ והירוקה מתאחדות וירוצו ברשימה אחת בבחירות המקומיות למועצת העיר תל אביב-יפו.

שלושת הגופים חולקים אידיאולוגיה ורעיונות משותפים לקידום הדמוקרטיה הליברלית, שוויון זכויות, צדק חברתי וסביבתי, כלכלה הוגנת ושבת ישראלית. בריצה יחד הם ממחישים עד כמה שילוב כוחות במאבק על עתיד המדינה, חינוך ילדינו ושמירה על הדמוקרטיה הינו חיוני הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית.

הצוות שלנו

bottom of page