top of page
Logo-Rehovot.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-Rehovot.jpg

חוזה חדש רחובות - עיקרי המצע

 • חוזה חדש ברחובות תחתור לקידום ערכי המחאה בתחום המוניציפאלי ולכתוב מחדש את החוזה בין האדם לקהילה ולעיר.
   
 • נבקש לתת את הכוח לקהילות שיוכלו לחיות את חייהן לפי ערכיהן ותפיסות עולמן.
   
 • לקהילה החילונית מגיעה תרבות וחופש תנועה בשבת. לקהילה הגאה מגיע לקבל מקום כשווים ושוות בין שווים.
   
 • לכולנו מגיע חינוך ששם דגש על ערכי הדמוקרטיה הליברלית שאין בו כל מקום לגזענות, פשיזם, שובניזם או לקולות אנטי-להטבים. נשמור על החינוך מכל משמר.
מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page