top of page
Logo-RhA.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-RhA-2.jpg

חוזה חדש ראש העין - עיקרי המצע

 • שוויון זכויות. אורח חיים חופשי ללא הבדלי דת, מוצא, מגדר והעדפה מינית. לא נאפשר אפליה מטעמים של דת, גזע, מוצא, מין, נטייה מינית וזהות מגדרית.
   
 • מקצועיות ומקצוענות. קיום שדרה מקצועית חזקה, כשירה ומעולה שטובת הציבור לנגד עיניה.
   
 • מִנְהָל תקין. שקיפות, שירות וניקיון כפיים כעקרונות מובילים בכל עשייה וקבלת ההחלטות.
   
 • פלורליזם דתי. "ואהבת לרעך כמוך": נבטיח את העיקרון של "חיה ותן לחיות", חופש דת וחופש מדת.
   
 • טיפוח וחינוך דור העתיד. מערכת חינוך מצוינת וליברלית כאבן תשתית, הנשענת על ערכי מגילת העצמאות והמעודדת לימודי ליבה ואזרחות אחידים.
   
 • פיתוח וטיפוח תרבות, פנאי, אומנות וספורט. קהילה שטוב לה היא קהילה טובה יותר.
   
 • בריאות וביטחון. נרחיב את שירותי הבריאות כיאה לראש העין המתעצמת, ונפעל להגביר את תחושת הביטחון האישי. בריאות וביטחון – הזכויות הבסיסיות ביותר של כולנו.
   
 • תחבורה ונגישות. מערכת תחבורה יעילה ונגישה בכל ימות השבוע היא תנאי לרווחת התושבים, לחופש התנועה ולפיתוח העיר.
   
 • סביבה וקיימות. נפעל למען צדק סביבתי ולמימוש הזכות השווה לנגישות לאוויר נקי, לאיכות חיים ולבריאות.
   
 • ובעיקר נבחן כל החלטה ועשייה דרך המשקפיים הליברליים, ונדאג לצרכים ורווחת הציבור הליברלי שהתעורר ודורש את שלו, דורש חוזה חדש!
מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page