top of page
Logo-KZ.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-KZ.jpg

חוזה חדש קדימה צורן - עיקרי המצע

 • חינוך -  נוודא שילדינו מקבלים חינוך מתקדם וחדשני ברוח ליברלית, דמוקרטית, בדגש על זכויות אדם, שוויוניות ומודעות מגדרית. תוך מתן כלים שיאפשרו להם למצוא את מקומם בכפר הגלובלי.
   
 • ישוב פלורליסטי - נשמור ונטפח את הצביון הפלורליסטי של היישוב על כל קהילותיו, כולל מתן מענה לצרכי כלל התושבים בכל ימות השבוע, תוך התחשבות באופי וצביון השכונות השונות.
   
 • קיימות וסביבה -  נקדם את עקרונות האמנה הסביבתית היישובית אשר אומצה על ידי המועצה, בכל תחומי העשייה ביישוב, בדגש על גינון בר קיימא, חינוך סביבתי, טבע עירוני, תכנון מקיים ועוד.
   
 • מינהל תקין ומקצועי - נשמור על מינהל תקין, מקצועיות, שקיפות ושיתוף התושבים בהחלטות בעלות השפעה על מרקם היישוב, לצד הגברת הפיקוח והבקרה על מועצת העיר וההתנהלות השוטפת של גורמי הביצוע בישוב.
מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page