top of page
Logo-מבשרת-ציון.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Stripמבשרת-ציון-.jpg

חוזה חדש מבשרת ציון - עיקרי המצע

חינוך
 • הקמת מועצה חינוכית שתכלול אנשי חינוך, הורים ותלמידים שתדון בשקיפות בנושאי חינוך
   
 • מתן תקציבי מועצה לתוכניות לימוד נוספות בבתי הספר והגנים
   
 • תוכניות חיצוניות יוכנסו לבתי הספר רק בהסכמת אגף החינוך, מנהלי בתי הספר וועדי ההורים
   
 • נחזק מערכת חינוך א- פורמלי שתיתן מענה מגוון לצרכי הילדים לאורך כל השנה
   
 • נבנה מחדש את המתנ"סים כמרכזים קהילתיים לחינוך בלתי פורמלי ולפעילויות תרבות לכלל התושבים
תחבורה
 • הרחבת שירות נעים בסופ"ש לפי הצורך
   
 • החזרת קווי התחבורה הציבורית הבינעירונית למחלף הראל בשני הכיוונים • הסעות לתלמידים אשר אין להם מענה מתאים ביישוב
   
 • הוספת תחבורה ציבורית בכביש 16
   
 • הוספת קו אוטובוס ממבשרת ציון לרכבת בפאתי מודיעין ונתב"ג
   
 • הנגשת המדרכות לטובת הולכי רגל ועגלות
   
 • קידום שבילי האופניים בישוב
קהילה
 • נקדם פלורליזם קהילתי – שוויון וסובלנות מתוך כבוד הדדי
   
 • הנגשת המרחב הציבורי – מדרכות תחילה
   
 • נחדש את היוזמה החשובה של בנק הזמן, לצד יוזמות נוספות
   
 • נפעיל מחדש את הרצאות "קתדרה" לטובת הגיל השלישי
   
 • מתן מענה במערכת החינוך הא-פורמלי לאוכלוסיות מיוחדות, ושילובן בקהילה בשיתוף ומעורבות הקהילה.   לדוגמה: הקמת סניף כנפיים של קרמבו
איכות הסביבה
 • שימור ערכי הטבע העוטפים את הישוב והנגשתם
   
 • עידוד והגברת החינוך הסביבתי בכל בתי הספר בישוב
   
 • טיפוח התארגנויות ויוזמות קיימות מקומיות, כמו גינות קהילתיות, המרפסת הירוקה, ותיקים
  בסביבה ועוד

   
 • שימור רוב מחצבת הר חרת לרווחת התושבים
   
 • תכנון ומימוש תכנית מקומית למשבר האקלים ולאנרגיה מקיימת
מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page