top of page
Logo-חוזה-חדש-כפר-יונה-V2.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-V2-כפר-יונה.jpg

חוזה חדש כפר יונה - המצע שלנו

בחירה חופשית - חוזה חדש מציגה רשימת מועמדות.ים ליברלית שתעבוד עם כל ראש עיר שת.יבחר ובתנאי שביחד נוכל להגן על אורח החיים הליברלי ולהבטיח הסדר חברתי-שלטוני שוויוני ומכבד לכל קהילה וקהילה בהתאם לאורח חייה וצרכיה.

בחירה חופשית - חוזה חדש בעלת ייצוג גדול וסיעה חזקה תאפשר לנו מחד להצטרף לקואליציה רחבה ויציבה שתעבוד ביחד לקידום טובת העיר ותושביה ומאידך להוות לשון מאזניים רבת משקל שתבטיח עמידה איתנה על העקרונות הבסיסיים אותם אנו דורשים:

חופש, שוויון ומנהל תקין.

 • בחירה חופשית - חוזה חדש תפעל על מנת להבטיח את החופש ואת השוויון לכל תושבות ותושבי העיר תוך העצמת האזרח וטיפוח הקהילה כתווך המקשר בין הפרט לרשויות.
   

 • בזמן שכולם מבטיחים ביטחון אישי או חינוך, ניקיון או תרבות - יש רק רשימה אחת שבנוסף על כל אלה ומחוייבת בראש ובראשונה לכך שכפר יונה תהיה ליברלית ודמוקרטית גם כנגד לחצים פנימיים או חיצוניים.
   

 • אנו נפעל למען מרחב ציבורי חופשי מכל כפייה, כזה המעניק לכל תושב ולכל תושבת את החופש לבחור איך לנהל את ענייניו ובמקביל מחיל את החובה לכבד את חירותו של זולתו.
   

 • אנו נפעל לשוויון הזדמנויות מלא בכל רבדי השלטון והקהילה – בייצוג, בהקצאת משאבים, בזכויות וחובות ולא נקבל יחס מפלה משום סוג.

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page