top of page
Logo-Yavne.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-יבנה.jpg

חוזה יבנה - המצע שלנו

 • חוזה חדש ביבנה באה לאחד את המחנה הליברלי בעיר ללא הבדל העדפה דתית, גזע ומין.
   

 • אנו נפעל לייצר בתחום החינוך מערכת פלורליסטית המאפשרת הבעה עצמית וריבוי דעות. נגישה לכל תלמיד ותלמידה ולשילוב תלמידי החינוך המיוחד בצורה אינטגרטיבית בתוך מערכת החינוך מתוך ראיה המקדשת את כבודו של האדם והתלמיד.
   

 • נקדם מוסדות תרבות וחינוך בלתי פורמלי, עירוניים לטובת כלל הציבור בטווח שעות רחב.
   

 • בתחום הסביבה נקדם מרחבי טבע עירוני, שמורות טבע וחיבור הקהילה למרחבי הטבע הזמינים לנו. נייצר תשתית ראויה הדואגת לקיום שיוויון מגדרי וקידום אוכלוסיות מיעטיות בעיר, תוך שיתוף הקהילה בקבלת החלטות.

 •  
מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page