top of page
Logo-Holon.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

WhatsApp Image 2024-01-31 at 13.11.05.jpeg

חוזה חדש חולון - עיקרי המצע

חינוך, תרבות וספורט
 • נפעל לחיזוק ערכים ליברליים בחינוך הממלכתי ולקידום מערכת חינוך פלורליסטית ושוויונית, תוך מתן עצמאות למנהלי בתי הספר, שוויון בהשקעת תקציבים במוסדות השונים, והתנגדות לכפייה מצד הממשלה להכנסת ערכים הנוגדים את ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל.

 • נפעל למתן דגש על צרכי תלמידי החינוך המיוחד מתוך ראיה המקדשת שוויון וכבוד האדם.

 • נפעל לעידוד השתתפות ילדים ובני נוער בתנועות נוער ובפעילויות התנדבותיות שונות, ולמתן סיוע לארגונים ותנועות אלו.

 • נפעל להעמקת ההנחות הניתנות לתושבי העיר במוקדי התרבות והפנאי ולקידום סל תרבות חולוני אטרקטיבי ומגוון לכל תושב באופן שווה לכל כיס.

 • נקדם אורח חיים בריא וספורטיבי ונעודד פעילות ספורטיבית (מקצוענית וחובבנית) מגיל צעיר, תוך הקצאת משאבים לקבוצות ולאגודות הספורט בענפים השונים.

צעירים וגימלאים
 • נפעל לעידוד הקמת עסקים בעיר וליצירת מקורות תעסוקה לתושביה הצעירים, וכן לפתיחת מקומות בילוי נוספים שיאפשרו גם פעילות פנאי בשבת בעיר.

 • נפעל לקידום פעילויות רב גילאיות, לרבות כאלה שישלבו בין הגיל הצעיר לגיל השלישי.

 • נדאג למענה לצרכי תושבים בגיל השלישי, בהקמה והרחבת פעילויות של מרכזים מותאמי צרכים מסוגים שונים והנגשתם, תוך מתן סבסוד למי שידו אינה משגת.

 • נקדם שיפוץ והנגשת מרפאות חדשות על מנת לקדם מענה מהיר בקהילה לצרכים הרפואיים של הגיל השלישי.
   

שוויון חברתי
 • נפעל לקידום שוויון לקבוצות שונות, בדגש על שוויון לנשים המהוות 51% מהאוכלוסייה, לרבות שוויון בייצוג נשים בתפקידי מפתח, שימוש בשפה רב מגדרית ומניעת הפרדה מגדרית במרחב הציבורי.

 • נפעל לקידום אוכלוסיות שונות ללא הבדל גזע, דת מין ונטייה מינית ובכללן אוכלוסיית הנשים, האזרחים הוותיקים, הלהט"ב, ניצולי השואה וא.נשים עם מוגבלות.

 • נפעל לקידום פעילויות ציבוריות לקידום אוכלוסיות אלה ומתן שוויון הזדמנויות.

 

קהילה וסביבה
 • נפעל לחיזוק תחושת הבטחון האישית ותחושת הקהילתיות, תוך חיבור התושב לעיר ולשכונה.

 • נפעל להנגשת שירותי הרווחה, וליצירת רשת ביטחון חברתית לכל תושב תוך שיתוף פעולה עם עמותות רווחה מקומיות וארציות.

 • נפעל לטיפוח מרחב ציבורי מונגש ובטוח לטובת כלל האוכלוסיות, תוך דאגה לניקיון, טיפוח גינות, מעבר בטוח, הצללה, מקומות ישיבה ותאורה, ועידוד מחזור תוך מתן תמריצים לתושבים.

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook
אנחנו גם ב: טיקטוק, X (טוויטר)

הצוות שלנו

bottom of page