top of page
Logo-הוד-השרון.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-הוד-השרון.jpg

חוזה חדש הוד השרון - העקרונות והמצע שלנו

אנחנו מבקשים להכניס למועצת העיר אנשי מעשה וביצוע, בעלי ניסיון בהנהגת תנועת המחאה, שפעלו למען תושבי העיר במשך שנים רבות ולמען כוחות הבטחון ובטחון המדינה מאז ה – 7.10.23.

נייצג את כלל תושבי העיר ונפעל מתוך העקרונות הבאים:

  • אנחנו חלק מתנועת 'חוזה חדש' הארצית , שהיא תנועה ליברלית מוניציפאלית בעלת עקרונות ברורים ומחייבים. התנועה פועלת גם בעוד 25 רשימות בערים המובילות

  • אנחנו מאמינים ומבינים שהשינוי במדינה מתחיל בבחירות המקומיות אבל לא נעצר שם - נפעל בעתיד יחד עם רשימות 'חוזה חדש' בערים אחרות לביצוע שינויי עומק במדינה

  • ניישם את עקרונות השיוויון, הליברליות והפלורליזם בכל תחומי החיים הרלוונטיים בעיר כגון: חינוך, תרבות, איכות סביבה, תחבורה, רווחה ועוד

  • נשתף את תושבי העיר בקבלת ההחלטות שלנו במהלך כל חמש השנים הבאות באמצעות מודל ייחודי שנקרא 'מחוברים'

  • אנחנו מגיעים 'נקיים' ללא מחויבויות פוליטיות או אחרות, מחויבים רק לעקרונות שלנו ולרווחת תושבי הוד השרון. בהתאם לכך נתמוך ונחזק, מתוך מועצת העיר, כל ראש עיר ליברלי שיבחר

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
  • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page