top of page
Logo-הוד-השרון.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-הוד-השרון.jpg

חוזה חדש הוד השרון - המצע שלנו

  • זה ה - Issue ולא האיש

  • תנועה מוניציפלית ארצית עם עקרונות ברורים ומחייבים

  • מודל של מעורבות התושבים לחמש השנים הקרובות

  • מייצרים אלטרנטיבה למפלגה ליברלית קיימת תוך הרחבת וחיזוק המחנה

  • באנו לעבוד, ללא מחויבויות פוליטיות, נקיים מעסקנות

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
  • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page