top of page
צילום רחפן של מחאה בקפלן עם שלט של חוזה חדש

חוזה חדש - תנועה ישראלית ליישום חוזה חברתי-חוקתי חדש בין אזרחי ישראל למדינה.

About

אודות חוזה חדש

Amira-podium.jpg

הבחירות לרשויות מקומיות שמתקיימות ב-31 באוקטובר 2023 הן הזדמנות פז לתרגם את האנרגיות של המחאה לכוח פוליטי ליברלי.
בשבועות האחרונים נשמעת במרחבי המחאה, הדרישה לקביעתו של חוזה חברתי-חוקתי חדש בין אזרחי ישראל למדינה. קווי מתאר ברורים לחוזה שכזה הוצגו על ידי מטה המאבק במסגרת יוזמת העצמאות.
זה הזמן לתרגם את המחאה לכוח פוליטי, ולהתחיל ביישומו של חוזה חדש במספר גדול של רשויות מקומיות.

מקימים את תנועת ההמונים שלנו, קוראים לה ״חוזה חדש״, ומכניסים חברי מועצה מדן ועד אילת, כתשתית ארגונית פוליטית לשנים הבאות.
נקים את רשת נבחרי הציבור של ״חוזה חדש״. הם יפעלו יחד אל מול השלטון הארצי, כדי להעניק לשלטון המקומי אחריות גדולה יותר ונתח גדול יותר מהמיסים של כולנו.

איך מתחילים?

82fcd3_cfad783e75d8421696b7a85477b5fed9~mv2_d_5897_3931_s_4_2.jpg

מדריכים ומצגות 

כאן תוכלו למצוא  מדריכים, מצגות, וקישורים למאמרים ומידע רלבנטי שריכזנו עבורכם

book0.jpg
bottom of page