top of page
Screenshot 2023-09-20 152227.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

חוזה חדש האיחוד הירושלמי - עיקרי המצע

חינוך

 • נפעל לחיזוק ערכים ליברליים בחינוך הממלכתי ולקידום מערכת חינוך פלורליסטית ושוויונית, תוך מתן עצמאות למנהלי בתי הספר, שוויון בהשקעת תקציבים במוסדות השונים, התנגדות לכפיית תכנים הנוגדים את אופייה הדמוקרטי של המדינה

 • נפעל להעמקת ההנחות הניתנות לתושבי העיר במוקדי התרבות והפנאי ולקידום סל תרבות ירושלמי אטרקטיבי ומגוון לכל תושב באופן שווה לכל כיס

 • נקדם תקצוב של תנועות נוער אידאולוגיות, למועצות תלמידים ונוער אקטיביות ויוזמות

 • נפעל למניעת סגירה של מוסדות חינוך ממלכתיים

 • נפעל למניעת הקמת מוסדות חינוך חדשים ללא לימודי ליבה מחוץ לשכונות החרדיות
   

עצמאות השכונות והקהילות

 • נחזיר לשכונות כ-30% מכספי הארנונה דרך המנהלים הקהילתיים

 • נאפשר הגדרת חוקות שכונתיות שיעגנו לטווח הארוך את צביון המרחב הציבורי והמנהל הקהילתי

 • נחייב מוסדות חינוך חדשים בעיר להלום את אופי וצביון השכונה שבה יקומו

 • נפעל לקידום הפעלת מוסדות תרבות עירוניים בשבתות וסיפוק עוגן תרבותי איכותי לקהל הרחב על שלל גווניו
   

תכנון עירוני

 • נתכנן ונאשר תוכנית מתאר עירונית שתציב איכות מעל לכמות, הן איכות הבנייה והן איכות החיים של התושבים

 • נגן על השטחים הירוקים ואתרי המורשת בעיר

 • נפעל למען בינוי להשכרה ארוכת טווח ע''י עיריית ירושלים לסטודנטים וצעירים אחרי שירות

 • נקים מיזמי תעסוקה והתמחות שישאירו בעיר צעירים שסיימו ללמוד בעיר

 • נחזק את התחבורה הציבורית ונרחיב את תוואי הרכבת הקלה כך שתגיע לכל שכונה בעיר
   

דת ועיר

 • נתחייב שירושלים תהיה בית לאנשים מכל הדתות ונקדם חופש דת לצד חופש מדת

 • נפעל לפתיחת מוסדות תרבות, בתי קפה ומסעדות בפארקים ובשכונות גם בסופי שבוע, בין אם באופן ''שומר שבת'' ובין אם לא

 • נפעל להיאבק בהדרת נשים מהמרחב הציבורי ולמנות נשים בכירות לניהול העיר והקהילה

 • נאפשר תחבורה ציבורית לשכונות חילוניות בשבתות בהתבסס על מפעילים ממזרח העיר

כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
 • Facebook
הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו שם נעדכן על הפעילות שלנו.
 • Whatsapp

הרשימה שלנו

bottom of page