top of page

תודה רבה

תודה רבה שהצטרפת להצעת החוק לפיזור הכנסת.

בחודשים הבאים אנחנו רוצים לבנות גוף משמעותי שמעצב את הפוליטיקה הישראלית, ולהגדיר מחדש את החוזה שבין המדינה לאזרחיה, בצורה שתשקף את ערכי הדמוקרטיה הליברלית הנוכחים במגילת העצמאות. אנחנו צריכים אתכם במסע.

Be Active התרומה באתר

bottom of page