top of page

מידע, מצגות, ומאמרים

book-cover-mockup-02.jpg

מצגות

חוזה חדש - מחפשים שגרירים

שוקלות או שוקלים להוביל את רשימת חוזה חדש בישובכם בבחירות הקרובות? המצגת הזאת מיועדת לכן/ם.

פורמט: PDF

עמודים: 13

גודל קובץ: 1.17MB

גרסה: אוגוסט 2023

מאמרים

יוזמת העצמאות  - חוזה חברתי חוקתי חדש

מן המשבר העמוק בחברה הישראלית של תחילת שנת 2023 עלתה גם הזדמנות חד פעמית: רגע חוקתי-היסטורי, שעשוי להוביל לכינון חוקה תוך הסכמה רחבה. אם תנוצל ההזדמנות, אפשר שתהיה זו התחלת בנייתו של גשר על-פני השסעים שנפערו.

אין מקום לפשרה בבית הנשיא. אין דבר כזה חצי דמוקרטיה

למו"מ על ההפיכה משטרית אין זכות קיום. המאבק צריך להימשך, ואף להסלים, עד הגעה לחוזה חברתי-חוקתי ברוח מגילת העצמאות: שוויון אזרחי, שוויון בנטל וסוף לגזענות. אסור להיכנע לכהניסטים, המשתמטים והמסובכים פלילית

bottom of page