top of page
Logo-Kiryat-Bialik.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-Kiryat-Bialik-2.jpg

חוזה חדש קריית ביאליק - עיקרי המצע

חינוך, תרבות וספורט
  • שומרים על צביון העיר - חוזה חדש תפעל שקריית ביאליק תמשיך לקיים מרקם חיים ליברלי, המאפיין את הישוב והקהילה בה אנו חיים. תושבי העיר הם שיחליטו על אופי העיר, ולא מי גורמים אינטרסנטים עם מטרות עלומות. לכן, נפעל בכל הכח לשנות את יוזמת העירייה להקים בעיר ישיבה חרדית וכולל לכ- 400 אברכים. נשמור על צביונה הליברלי של העיר. 

  • התחדשות עירונית - יש לאפשר לתושבים להיות חלק מתכניות התחדשות עירונית. יחד עם זאת, חובה על העירייה להכין תכנית אב עירונית להתחדשות, בדגש על ראייה הוליסטית ומתן מענה לפיתוח מקביל של תשתיות.
    נפעל לשנות את היקפי הצפיפות שמקדמת העירייה ברחוב העצמאות בעיר ולהפחית את היקפי הבינוי. כיום מקדמת העירייה בנייה של 1700 יחידות בעשרה מגדלים, של 30 קומות.

  • ביאליק ירוקה - נפעל לעודד את התושבים לעבור לתחבורה אלטרנטיבית ( אופניים) באמצעות חינוך וקידום תשתיות מתאימות. נפעל לרשת את העיר בשבילים לרוכבי אופניים, ניצור אזורים בטוחים וירוקים להולכי רגל. ניצור רצועה ירוקה ממרכז צבר, דרך גן מרים, גינת סביון ועד טיילת פרס שתשתלב עם מרכז סבינייה כמרכז עירוני ירוק ותוסס.

  • חינוך, השכלה ומסחר תעשייה - נפעל ליצירת תנאים למשיכת חברות עתירות טכנולוגייה לקריית ביאליק ולצדם הקמת מכללה אקדמית. כך נחזק את העיר ע"י יצירת מקורות תעסוקה איכותיים, נשמוך אוכלוסיות חזקות ונעודד את הצעירים תושבי העיר להישאר לגוב כאן. נבנה מערכת קשרים בין אקדמיה, תעשייה ומערכת החינוך. נחזק עסקים מקומים ונעודד תושבים להיות חלק מקהילה עסקית מקומית.

  • מנהל תקין - נפעל להגביר את השקיפות ושיתוף הציבור בהחלטות בעלות השפעה על מרקם החיים בעיר. נעודד את גופי הביקורת ונגביר את פיקוח  של מועצת העיר על התנהלות השוטפת של גורמי הביצוע בעיר.

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
  • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page