top of page
Logo-פתח-תקוה.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-PT-2.jpg

חוזה חדש פתח תקווה - עיקרי המצע

אנחנו קבוצת אזרחים מפתח תקווה, אקטיביסטים ועשייה חברתית ענפה. שותפים למאבק בהפיכה המשטרית ולשאיפה לכונן בישראל חוקה ולכונן חוזה חדש בין האזרחים.ות למדינה, המושתת על ערכי מגילת העצמאות (1948).

מתוך הבנת ההשפעה ההדדית והקשרים הענפים בין  השלטון הארצי והשלטון המקומי, אנו מבינים ומבינות כי עלינו להוביל לכינון של חוזה חדש גם בין הרשות המקומית לבין התושבים.ות החיים בה. כהורים, כא.נשי ונשות חינוך, תרבות ורוח, אנו רואים בהרחבת סמכויות השלטון המקומי כצורך חיוני על מנת לאפשר לכל התושבים בעיר, לחיות על פי השקפת עולמם ואורחות חייהם.ן.
מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לנו לייק ולעקוב אחר הפעילות שלנו.
 
  • Facebook

הצוות שלנו

bottom of page