top of page
לוגו-האיחוד-הירושלמי.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-חוזה-חדש-ירושלים.jpg

האיחוד הירושלמי - עיקרי המצע

האיומים שמרחפים מעל ישראל כולה, אלו המבקשים לקלף מהמדינה ומוסדותיה את הערכים הדמוקרטיים והליברליים, מתווספים אל מציאות קשה אליה מתדרדרת ירושלים מזה 30 שנה. ירושלים החופשית והממלכתית, כפי שאנחנו מכירים אותה ב-75 השנים האחרונות, נמצאת על סף אובדן המאפיינים הליברליים שלה ורגע לפני קריסת אופיו הפתוח והמכיל של המרחב הציבורי בעיר. בהרבה מאוד מובנים זאת ההזדמנות האחרונה, ואנחנו בדקה ה-90.

המטרה: לוודא שירושלים תהיה עיר ישראלית, ולא עיר משיחית. עיר בירה עם איכות חיים, אפשרויות תעסוקה איכותיות, ומדיניות תכנון ובינוי שתשרת את הציבור הממלכתי – ותשאיר אותו בירושלים. עיר פתוחה, תוססת וליברלית, המאפשרת לכל קבוצה ולכל מגזר את הביטחון, את היכולת ואת העצמאות לחיות כרצונם ובהתאם להשקפת עולמם. 

 

ירושלים חייבת להישאר הבירה הישראלית של המדינה - ולא עיר של לאומנות קיצונית ופונדמנטליסטית.

הרשימה שלנו

bottom of page